Separadores de óleo

Natuurbeton Milieu, Afvalwatertechniek is onlosmakelijk verbonden met de olieafscheidermarkt. De eerste olieafscheiders in 1990 werden direct verkocht onder hoogwaardige Duitse certificering, en we hebben deze kwaliteit nooit meer losgelaten. Door het gebruik van hoogwaardige gecertificeerde half-producten, hebben we een gegarandeerde hoogwaardige product-range waarmee we elke afscheiderprobleem kunnen tackelen. Grotere terreinen met hoge regenwaterdebieten en kleinere hoeveelheden olie kunnen veilig worden behandeld met ons eigen by-pass-systeem. Deze laat nooit geen olie door, en loost ten alle tijde pas nadat de olie uit het water verwijderd is. Andere systemen gaan in bypass voor de olieafscheider, wat tijdens regenbuien leidt tot olielozing op oppervlaktewater of riool!!! Afvalwatertechniek heeft in samenwerking met de overheid een veilig alternatief ontwikkeld.

De theorie van de olieafscheider;

Onder invloed van de zwaartekracht worden hier de lichtere delen uit het afvalwater afgescheiden (gaan drijven). Dit noemt men ook wel gravitaire afscheiding. Het afvoeren van oliehoudend afvalwater dient te geschieden via een olieafscheider-installatie welke volgens de regelgeving aantoonbaar voldoet aan de geldende Norm (EN 858 / NEN 7089). Dit houdt in dat de afscheiderinstallatie moet zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring (bv. een certificaat volgens BRL 5251) . Een CE certificaat is een eigen verklaring die afgegeven wordt door de leverancier zelf. Wilt u 100% zekerheid dan is een KOMO certificaat een veilig alternatief, dit certificaat is afgegeven door een onafhankelijk door de Raad van Accreditatie erkende certificeringsinstelling (het KIWA). 

Pas op; Een KOMO-certificaat volgens de BRL 5070 is niet toereikend en zegt niets over de vloeistofdichtheid of werking van de olieafscheider en is een BRL conform het bouwstoffenbesluit.!!!


Afvalwatertechniek NB Milieu levert uitsluitend Natuurbeton Milieu olie- coalescentieafscheiders met certificaat. Deze worden onder streng gecertificeerde productiemethoden met hoge kwaliteitseisen geproduceerd!

Afscheiderinstallaties

Een afscheiderinstallatie dient volgens de norm te bestaan uit:

 • Slibvangput
 • Olie- en coalescentieafscheider
 • Controleput
 • Optioneel olielaagdiktemeting, niveausignalering

Controleput

Achter de olie- coalescentieafscheider dient een controleput te worden geplaatst om middels monstername de werking van de afscheider te kunnen controleren.

Een olie of coalescentieafscheider dient verplicht te worden toegepast bij o.a.:

 • Herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
 • Tankstations
 • Akkerbouwbedrijven met een onderhoudswerkplaats
 • Wasplaatsen (carwash, wasstraten spoelplaatsen)
 • Akkerbouwbedrijven met een onderhoudswerkplaats

Afvalwatertechniek NB Milieu BV levert losse slibvangputten en olie/coalescentieafscheiders of olie/coalescentieafscheiders met geïntegreerde slibvangput in de volgende uitvoeringen:

 • Slibvangput
  • Materiaal gewapend beton: type Dilim.
 • Olie - benzine afscheider, voor lichte minerale vloeistoffen
  • Materiaal gewapend beton: type Ditec
  • Materiaal gietijzer: type Diastegon
 • Olie - benzine afscheider met geïntegreerde slibvangput.
  • Materiaal gewapend beton: type Supra-Ditec
  • Materiaal gewapend beton: type Pre-Ditec
 • Coalescentie afscheider voor lichte minerale vloeistoffen
  • Materiaal gewapend beton: type Multi-Ditec
  • Materiaal gietijzer: type Polystegon
 • Coalescentie afscheider met geïntegreerde slibvangput.
  • Materiaal gewapend beton: type Supra-Multi-Ditec.
  • Materiaal gewapend beton: type Omni-Ditec.
 • Bypass afscheider met geïntegreerde slibvangput voor grotere terreinen (vraag om gratis advies).
  • Materiaal gewapend beton

Voor specifieke toepassingen en uitvoeringen o.a. afwatering grote oppervlakten (bypass-systemen), bijzonder afvalwater geven wij vrijblijvend advies. Ook voor plaatsen waar met alleen een olieafscheider geen afdoende resultaat wordt bereikt als gevolg van reinigingsmiddelen, zuren, oplosmiddelen kunnen wij een goede oplossing bieden met onze chemische waterzuiveringen. Voor wasstraten, roll-over, truckwash, buswasinstallaties, treinwasinstallaties hebben wij passende oplossingen voor afvalwaterbehandeling maar ook voor een complete waterrecycling-installatie. Optioneel kan Uw bestaande afscheider geïnspecteerd worden. Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.