Chemische afvalwaterbehandeling

De chemische waterzuivering van Afvalwatertechniek verwijdert een heel breed pakket aan vervuiling uit afvalwater. Het door ons ontwikkelde systeem de "Aqua Spa" is geschikt voor kleinere afvalwaterstromen (<<7000 l/uur). Afvalwatertechniek bekijkt met welke techniek Uw afvalwater behandeld kan worden, met de exploitatielasten als belangrijke factor. Afvalwatertechniek prefereert een stappenplan. Hierbij wordt de zuivering telkens verder uitgebouwd tot aan de lozingseisen voldaan kan worden. Zo voorkomt U een te hoge investering.

Klik hier en ga direct naar de documentatie


Toepassingsgebied

 • Recyclingbedrijven (groen, puin, metaal, plastic, afval algemeen etc.)
 • Was- en spoelplaatsen voor voertuigen
 • Wasplaats voor veeg- en vuilniswagens.
 • Wasplaatsen voor onderdelenreiniging
 • Wasplaatsen voor vliegtuigen, treinen, metro's e.a.
 • Tankreiniging
 • Metaal bewerking
 • Kleur- en verfindustrie
 • Chemische industrie
 • Food- en petfood industrie
 • Drukkerijen

Aqua Spa

Het chemische afvalwaterbehandelings-systeem werkt met chemische uitvlokking gecombineerd met een fysische flotatie dan wel bandfiltratie. Het systeem kenmerkt zich door:

 • hoge bedrijfszekerheid
 • minimale energie- en chemieconsumptie
 • eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud
 • mogelijkheid tot hergebruik van industrieel water.

Met dit proces is men in staat o.a. de volgende stoffen uit het afvalwater te verwijderen of te verminderen:

 • geëmulgeerde/gedispergeerde oliën en vetten
 • zware metalen
 • kleurstoffen
 • zwevende stoffen / onopgeloste bestanddelen
 • Aromaten, PCB, PAX

Procesbeschrijving

Het proces wordt automatisch gestart d.m.v. een nivomelding in de buffer. Het afvalwater wordt verpompt naar de chemische installatie. In het afvalwater wordt vervolgens perslucht geïnjecteerd waarna het door een procespomp wordt gestuurd. Hierin worden de vuildelen en vetdelen gemengd, verkleind en fijn verdeeld. Achter de procespomp wordt zo het mengsel met lucht – afval-water onder druk gebracht en wederom ontspannen. Hierdoor ontstaan mikroluchtblaasjes die er uiteindelijk voor zorgen dat vuilvlokken gaan drijven (flotatie). Vlokkingsmiddel wordt geïnjecteerd middels een doseerpomp. Dit middel is zuur waardoor de pH daalt. Een neutralisatiemiddel zorgt ervoor dat de pH weer neutraal wordt. Het complete mengsel wordt in een reactievat geleid. In dit vat vormen zich mikrovlokken die de vervuiling absorberen.

Achter het reactievat wordt een vlokkingshulpmiddel (polyelectrolyt) toegevoegd waardoor de mikrovlokken samenklonteren tot grotere vlokken. Zo ontstaan er grotere afscheidbare complexen die de luchtbelletjes inkapselen. Via een flotatiebuis wordt het slib - watermengsel in de dekanter gevoerd waar het slib en het gereinigde water zich scheiden. De vlokken komen aan het oppervlak en vormen het flotaat. Dit flotaat wordt via de slibafvoer naar een slib-ontwaterings-container gebracht. Het gefilterde, ontwaterde slib moet over het algemeen afhankelijk van vervuilingsconcentratie als speciaal afval afgevoerd worden. Het lekwater uit de ontwateringscontainer loopt terug in de bufferput.

Het gereinigde water loopt via een duikschot en door een kanaalventiel naar het riool. Dit water wordt continue doorgemeten. Wanneer het water van onvoldoende kwaliteit is wordt het afvalwater terug in de ondergrondse buffer geleid en opnieuw behandeld.

Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.