Bulk/schroot opslagterreinen

Afvalwatertechniek NB Milieu streeft sinds de opstart in 1990 naar een gefaseerde oplossing voor elk afvalwaterprobleem. Dit om niet onnodig met een veel te hoge start investering te beginnen, maar wel met een systeem wat op termijn met simpele aanpassingen aan strengere lozingseisen kan gaan voldoen . Dit wil vaak zeggen dat niet direct een volledige chemische fabriek behoeft te worden aangeschaft.

Er wordt altijd eerst gekeken of het afvalwater zonder deze dure techniek gereinigd kan worden.  Ook ontwerp en de communicatie met de overheid hierover neemt Afvalwatertechniek voor zijn rekening. Bedrijven zoals EP-Shipping Rotterdam, Gerrits Den Bosch Oss, Jewo-metaal Rotterdam, Europe-metals Heeze, Schrijver Zutphen, Mussche, BTZ Zeeland Vlissingen (2022-2023) , Maja Amsterdam (2023) e.a. hebben  reeds producten van ons. Zo geeft U  Uw afvalwater-probleem uit handen aan een specialist.


Wat zijn de vervuilingen in het afvalwater in de Bulk-, metaal- en schrootopslag

·       olie en vet van minerale oorsprong,

·       hoge CZV-waardes, zware metalen,

·       zwevende, bezinkbare en opdrijvende stoffen

·       eventueel PAX, EOX etc.


De gefaseerde aanpak;

We starten met een intake gesprek met U, waarin we de mogelijkheden bespreken. We vragen daarna een kleine vergoeding voor het maken van een bestek/omschrijving van de noodzakelijke bouwdelen. Hiermee kunt U de markt op om een geschikte leverancier te vinden. Wij maken ook een offerte om U ervan te overtuigen dat wij een juiste partij zijn voor de volgende stappen. De initiele kosten voor het ontwerp worden gecrediteerd als we tot levering over gaan.

Fase 1) gravitaire behandeling (bezinking/opdrijving)

PRODUCTEN; SLIBVANGERS EN OLIEAFSCHEIDERS, BOVENGRONDSE SLIBVANG/WATERBUFFER (BEREGENING/STOFBESTRIJDING)

TYPEBENAMING; DILIM / DITEC / MULTI-DITEC

 

Fase 2) Fysische scheiding (filtratie)

Producten; Band-, zand- en zakfilters

 

Fase 3) Chemische behandeling en absorptie

PRODUCTEN; DAF-UNITS, ACTIEF KOOLFILTRATIE

TYPEBENAMINGEN; AQUA SPA / CARBONFILTER


 Aanverwante artikelen

·       Afvoergoten voor vloeistofdichte vloeren

·       Speciale kolken met slibvang voor zeer zwaar verkeer (vloeistofdicht/oliebestendig)

-        afdekking voor zeer zwaar verkeer

·       Controle- en rioolputten

·       Pompputten en gemalen