Inspectie

Het afvoeren van oliehoudend afvalwater dient te geschieden via een olieafscheider installatie welke volgens de regelgeving aantoonbaar voldoet aan de geldende Norm (olieafscheiders; EN 858 / NEN 7089, vetafscheiders EN 1825 / NEN 7087). Dit houdt in dat de afscheiderinstallatie moet zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring welke is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling (bijv. het KIWA).


Afvalwatertechniek kan de olieafscheiders en vetafscheiders aan een volledige inspectie onderwerpen om te kijken of de afscheider voldoet aan de huidige normen en of de afscheider mogelijk aan vervanging toe is. Het uit de inspectie voortvloeiend rapport dient ter ondersteuning richting bevoegd gezag. De kosten van zo'n inspectie zijn door ons laag gekozen omdat de vervangingsmarkt van afscheiders een belangrijke markt is voor ons. Ook kan Afvalwatertechniek olie- coalescentieafscheiders en vetafscheiders leveren welke voldoen aan de laatste regelgevingen natuurlijk met certificaat. In 80% van de gevallen zijn afscheiders geplaatst na 1990 bruikbaar voor de toekomst.   Bel ons voor meer informatie of vul ons contactformulier in.